обработка
Условия за ползване

В разработка. Моля проверете след няколко дни.

СПОРАЗУМЕНИЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

Добре дошли в TERRAHOST.org уеб хостинг услуги!

Terrahost.org е хостинг услуга предлагана от Террасофт България ООД.
Това споразумение урежда покупката и употребата, на всички хостинг услуги, включително с общо предназначение и специализирани хостинг услуги, (за кратко, "Услуги"), описани във формата за поръчка, поръчани от Вас и приети от terrahost.org и описва условията, които се прилагат към такова закупуване и използване на услугите.


Трябва да сте регистрирани в сайта (www.terrahost.org) и да приемете условията на настоящото споразумение, за да използвате Услугите.

Приемайки настоящото споразумение, както и РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, Вие декларирате, че сте прочели Настоящото споразумение и сте съгласни с УСЛОВИЯТА съдържащи се в този документ, както и всички правила и указания инкорпорирани чрез препратка.
Террасофт България ООД си запазва правото на промяна на някои от сроковете и условията, съдържащи се в настоящото споразумение, да променя политиките или условията по всяко време и по свое усмотрение, с цел подобрение услугите за клиентите, както и да определят дали при всички такива промени се прилагат и за двете - съществуващите и бъдещи клиенти.
Всякакви промени или изменения ще бъдат публикувани и ефективни при публикуването им на сайта на Terrahost.org ("Сайта").

Tеррасофт България ООД си запазва правото да публикува промени или модификации на съответни политики и или насоки, без допълнително уведомление.
Последващото използване на услугите, на публикуваните от Террасофт България ЕООД промени или модификации, ще представлява Вашето приемане на тези промени или модификации.
АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, НЕ ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ДОГОВОР. Ако не се съгласите с условията на дадено изменение, не трябва да продължите да ползвате услугите и незабавно трябва да уведомите Террасофт България ООД ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР по начина, описан в раздел 1.2 по-долу.
Террасофт България ООД си запазва правото, по свое усмотрение, да попита за употребата, съдържанието/предназначението на хоствания материал и детайли за плащане на бъдещите клиенти. Террасофт България ЕООД си запазва правото, по всяко време и по свое усмотрение, да откаже регистрацията на услуга.
Запазваме си правото като доставчик на услугите ПРИ НУЖДА да разследваме, по всяко време, съдържанието и използването от КЛИЕНТА на нашите сървъри и мрежи.

Террасофт България ООД си запазва правото, по своя преценка, да прекрати всички съществуващи услуги на КЛИЕНТА.1. Условия и плащане за услуги

1.1 Срок
Това споразумение ще бъде за "първоначален срок" или (а) 30 (тридесет) дни, ако се регистрирате за общи хостинг услуги, или (б) 90 (деветдесет) дни от датата на регистрация, ако се регистрирате за Специализирани хостинг услуги, или (в) по друг начин, избран от вас в ред и форма, намираща се на сайта, по времето на регистрация на услугите.

Това споразумение ще бъде автоматично подновено (на "Подновяване средства") в края на първоначалния срок, за същия период, както на първоначалния срок, освен ако не уведомите Террасофт България ЕООД с предизвестие за прекратяване в (а) най-малко седем (7) дни преди края на първоначалния срок, което е необходимо, ако сте се регистрирали и са получавали общи хостинг услуги или (б) най-малко 30 (тридесет) дни преди края на срока, необходимо, ако сте се регистрирали и сте получавали Специализирани хостинг услуги или сте заплатени общи хостинг услуги за продължителен период.

Трябва да известите Террасофт България ООД с предизвестие за прекратяване, като изпратите писмено уведомление до Террасофт България ООД чрез начините за комуникация обявени на сайта.

При получаване на писменото уведомление за прекратяване, ще бъдете помолени да предоставите информация за идентификация на клиента, така че Террасофт България ООД правилно да идентифицира Вас и Вашият акаунт.

Всяко проверено предизвестие за прекратяване, ще бъде ефективно от момента при получаването му от Террасофт България ООД.


1.2 Политика на прекратяване
Ако прекратите получаването на услугите преди края на първоначалния срок или подновения срок, което е приложимо, (а) Террасофт България ООД не възстановява таксите, плащани преди това прекратяване и Независимо от горното, ако имате предварително платени за продължителен период предплатени услуги, имате право на процентно възстановяване на оставащите месеци, изчислени при стандартния месечен курс за тези услуги, а не сконтираните по предварително платен курс.

Вашето искане за прекратяване трябва да бъде предоставено на Террасофт България ООД по начина, описан в раздел 1.1.

Террасофт България ООД може да прекрати настоящото споразумение по всяко време и по всякакъв повод чрез писмено предизвестие за прекратяване или имейл съобщение за прекратяване изпратено на последния Ви известен ни имейл адрес.
Ако Террасофт България ООД прекратява настоящото споразумение, Ви възстановява процентна част от предварително платените такси свързани с услуги, които все още не са извършени, считано от датата на прекратяването, освен ако не е договорено друго.
Террасофт България ООД си запазва правото, по своя преценка, да прекрати всички съществуващи акаунти на КЛИЕНТА.

1.3 Отговорност и задължения за прекратяване
Should the Agreement expire or be terminated for any reason, Terrasoft Bulgaria Ltd. will not be liable to you because of such expiration or termination for compensation, reimbursement or damages on account of the loss of prospective profits, anticipated sales, goodwill or on account of expenditures, investments, leases or commitments in connection with your business, or for any other reason whatsoever flowing from such termination or expiration. В случай, че споразумението изтича или трябва да бъде прекратено поради някаква причина, Террасофт България ООД не носи отговорност пред Вас, поради изтичането или прекратяването на споразумението, за възстановяване или обезщетение, за покритие загубата на бъдещи печалби, очаквани продажби, репутация или за сметка на разходи, инвестиции, лизинг или ангажименти във връзка с Вашия бизнес, или поради някаква друга причина, както и такива, произтичащи от прекратяване или изтичане на договора.

Всяко прекратяване на настоящото споразумение не Ви освобождава от всякакви задължения за заплащане такси и разходи, натрупани и неплатени преди датата на прекратяване и всички други суми, дължими от Вас на Террасофт България ООД, както е предвидено в настоящото споразумение.


1.4 Такси
Вие се съгласявате да заплатите на време всички разходи свързани с ползването на услугите по текущите цени обявени от Террасофт България ООД, в които се включват всички приложими данъци.

1.5 Плащане
Всички такси за услуги трябва да се плащат предварително, по текущата цена, приложима към услугите.
При регистрацията трябва да се избере начина за заплащане на услугите, и да въведете данните за получаване на фактура.
Ако изберете да платите с кредитна карта при регистрацията, вие по този начин се разрешавате на Террасофт България ООД да изтегли от Вашата кредитна или дебитна карта, за заплащане на всички разходи, които могат да се прилагат към хостинг профила Ви.
Террасофт България ООД е оторизирала фирмите Тучекаут и ПейПал за извършване на онлайн разплащанията с кредитни карти. Не ни трябва и не държим данни за Вашите кредитни карти и всякаква друга лична информация.
Съгласни сте, че Террасофт България ООД може да събира всякакви допълнителни такси (ако има такива), както е описано във формата за заявка, направени от вас при ползването на услугите ( "Допълнителни разходи").
Задължавате се да уведомите Террасофт България ООД за всякакви промени в картовата си сметка (включително, без ограничение, приложимо номер на сметка или анулиране или изтичането на срока на сметката), вашият адрес за фактуриране, или всяка информация, която може да попречи на Террасофт България ООД таксуване от Вашата сметка.
Ако сте избрали да получавате фактури, след регистрацията, Террасофт България ООД ще Ви изпрати фактура за услугите, приложими за периода, за който сте се регистрирали за услугите.
Террасофт България ООД също могат да изпращат периодично фактури за всички приложими Допълнителни такси, ако има такива, свързани с ползването на услугите.
Съгласявате се да заплатите на Террасофт България ООД сумата, посочена във всяка фактура от датата на падежа отразен във фактурата.
Вие носите отговорност за всички такси, свързани с възстановяване на услуги (ако има такива).
Прекратяването на услугата не Ви освобождава от дължими такси натрупани и неизплатени преди прекратяването на услугата.

1.6. 30 Дни гаранция.
Независимо от разпоредбите на раздели 1.1 до 1.4, ако не сте напълно удовлетворени от общите хостинг услуги предлагани от Террасофт България ООД, може да прекратите настоящото споразумение по всяко време през първите 30 (тридесет) дни от началната дата и да получите пълно възстановяване на всички плащания за хостинг, направени от вас до Террасофт България ООД.
ВНИМАНИЕ! СУМИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОМЕЙНИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

За да се получи възстановяване, трябва да се прекрати настоящето споразумение по начина, описан в раздел 1.1 за прекратяване използването на услугите, и Террасофт България ООД трябва да получи Вашата информация за прекратяване в рамките на по-горе описания тридесет (30) дневен срок.

Ако желаете, можете да предоставите на Террасофт България ООД информация защо не сте доволни от услугите и прекратявате настоящето споразумение.
2. Използване на услуги

2.1 Приложими политики
Террасофт България ООД е само транспорт в Интернет. Фирмата не носи отговорност за съдържанието на хостнатите материали на клиентите си. Клиентите носят изцяло отговорност за законността на хостнатите материали и софтуера, както и за лицензите необходими за ползване на софтуера или операционните системи, ако не е указано друго при поръчката на VPS или нает сървър.
Террасофт България ООД не се задължава по никакъв начин да следи съдържанието на директориите на клиентите си, както и за начина на употреба от клиентите на имейл системата.

2.2 Съдържание и изисквания.
Трябва да се подсигурите, че всички материали и данни, инсталирани на сървърите на Террасофт България ООД са в състояние и форма, неизискващи допълнителни манипулации от страна на персонала на Террасофт България ООД.
Террасофт България ООД не прави проверка на съдържанието, верността или използваемоста на хостнатите материали.
В случай, че вашият материал не е "сървърно съвместим", Террасофт България ООД си запазва правото да отхвърли хостването на този материал.
Террасофт България ООД ще ви уведоми за отказа от хостване на материала за да имате възможността да да промените материала за задоволяване на изискванията за хостинг на Террасофт България ООД.
Използването на хостинг услугите изисква определено ниво на познания в използването на интернет, протоколи и софтуер. Това ниво на знания е различно в зависимост от очакваното и желаното съдържание на вашия уеб сайт.
Вие трябва да иматe необходимите знания за създаване и поддържане на уебсайт.
Фирмата не носи отговорност осигури тези знания или поддръжка на клиенти извън услугите одобрени от Вас и Террасофт България ООД.
Террасофт България ООД не носи по никакъв начин отговорност за съдържанието на сайтовете на клиентите си и начина им на използване. Отговорността се носи изцяло и единствено от собственика на хостинг акаунта (клиента на хостинг услугата).
Террасофт България ООД има изградена напълно автоматична система за физически отдалечен, ежедневен бекъп на информацията на клиентите си за споделен хостинг. Мярката е създадена като част от "disaster recovery" плана на фирмата и е напълно безплатна за потребителите на услугата "споделен хостинг". Добрата практика изисква всеки от потребителите да прави самостоятелно съхранение на данните от акаунта си. На Террасофт България ООД не може да бъде търсена отговорност за липсата на бекъп на информацията на клиентите или качеството/датата на бекъпнатите данни.

2.3 Честотна лента, съхранение, и ползване на е-мail
Съгласявате се, че използването на услугите описани на долу, няма да надвишава лентата, мястото за съхранение и начините за ползване на Е-мейл, посочени в заявката (хостинг плана).
Ако използвате честотна лента (bandwidth) или дисково пространство, по-големи от договорените по брой мегабайта на месец, Террасофт България ООД може по свое усмотрение, да добави допълнителни такси, временно да спре изпълнението на услугата, или да прекрати настоящото споразумение.
Ако е-Mailа се използва с цел разпространение на спам, Хостинг акаунта се прекратява без предупреждение, още в момента на установяването!
В случай, че Террасофт България ООД избeрe да предприемe корективни действия, няма да иматe право на възстановяване на неизползвани предварително платени такси.

2.4 Домейн имена.
Террасофт България ООД има подписан договор за риселър на услугите на канадската фирма Tucows www.tucows.com в областта за регистрация на домейни. Tucows е един от лидерите на пазара за регистрация на домейн имена през последните години.
За функциониране на хостинг услугите, можете да предоставите на Террасофт България ООД регистриран от Вас домейн или избраното от Вас домейн име може да бъде регистрирано в реално време директно на сайта на Террасофт България ООД, при условие, че такова име на домейн е на разположение за регистрация и не се нарушават никакви регистрационни изисквания, или който и да е закон, или подзаконов нормативен акт.
Правото на ползване/собственост върху домейн името регистрирано от Вас през сайта на Террасофт България ООД е изцяло Ваше и можете да го ползвате/променяте DNS/променяте собственост/прехвърляте както намерите за добре, в случаите когато не е упоменато друго (пример: домейна е част от промоция). Таксите заплащани за регистрация на домейн не могат да бъдат върнати по никакъв начин.
Вие сте съгласни да възстановитe бързо Террасофт България ООД всякакви такси, плащани от Террасофт България ООД на Tucows за регистрация или други услуги, по отношение на регистрацията и поддръжката на такъв домейн (а). В случай на възникнал спор или да причинят на действия произтичащи от или свързани с вашето име на домейн, използвани във връзка с услугите, след вашата заявка Террасофт България ООД ще се опитват да се регистрират с Tucows или друг алтернативен регистратор на домейн име, избрано от вас.
Вие се съгласявате с условията на Tucows и сегашната политика относно домейн имената и / или политиките на DNS националните регистрационни органи, задължителни за спазване след регистрацията на Вашия домейн.
Невъзможността да използвате име на домейн не дава право на възстановяване от Террасофт България ООД за всички платени такси по отношение на регистрацията на такива неизползваеми домейн.
В случаите на промоции с които се получава "безплатна регистрация на домейн име", когато сте се регистрирали за услуги, и тези услуги се прекратят в рамките на една година от регистрацията на този домейн, Вие се съгласявате незабавно да платите Террасофт България ООД пълната цена на дребно за регистрацията на това име, в допълнение към всички други такси за предсрочно прекратяване, описани тук.3. Права върху интелектуалната собственост
3.1 Предоставяне на лиценз на Террасофт България ООД
С настоящото Вие предоставяте на Террасофт България ООД лиценз, който не е изключителен, и без да се заплаща възнаграждение за първоначалния срок и подновения срок, ако е необходимо, за да редактира, модифицира, адаптира, превежда, показва, публикува, предава, да участва в прехвърляне на данни, възпроизвежда, разпространява, изпълнява, и по друг начин да използва съдържанието необходимо за целите на предоставяне и управление на услугите за вас по силата на настоящото споразумение.
Вие изрично (а) предоставяте на Террасофт България ООД правото да кешира разпространените материали или да предоставя за разпространение чрез услуги, включително съдържание, предоставено от трети страни, и (б) сте съгласни, че такава кеширане не е извършено нарушение на някой от вашите интелектуални права на собственост или на някоя трета страна.

3.2 Вашите гаранции и представителства на Террасофт България ООД.
Съгласявайки се с общите условия на Террасофт България ООД, гарантирате че сте страна по договора (а) Поне на осемнадесет (18) години; (б), която притежава правото и възможността да влезе в настоящото споразумение; (в), която ще използва услугите, само за законни цели и в съответствие с това споразумение и всички приложими политики и насоки; (г), която ще бъде финансово отговорна за използването на Вашия акаунт; (д), която я получила или ще получи разрешително за всички необходими за хипертекст връзки към други уеб сайтове или друго съдържание; (е) която е проверила, или ще провери достоверността на материалите, разпространявани или предоставяни за разпространение чрез услугите, включително, без ограничение, вашето съдържание, гаранции, естество на бизнеса, и адреса, където се извършва дейност, и (ж) вашето съдържание не и няма да нарушава правото на всеки гражданин на трета страна (включително всички права върху интелектуална собственост) или да нарушава приложим закон или наредба.

3.3 Террасофт България ООД - Материали и интелектуалната собственост
Всички материали, включително, но не само, компютърен софтуер (в формата на сорс код и изходния код), данни или информация, развити или предоставени от Террасофт България ООД или неговите доставчици или агенти по силата на това споразумение, както и всяко ноу-хау, методологии, оборудване и процеси, използвани от Террасофт България ООД за предоставяне на услуги за Вас, включително, без ограничение, всички авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, както и всички други права на собственост, присъщи на това, както и принадлежащите към нея трябва да остане единствена и изключителна собственост на Террасофт България ООД или неговите доставчици.
Террасофт България ООД също така държи собствеността на всички Интернет протокол ( "IP") номера и адреси, които могат да се предоставят за ползване на вас от Террасофт България ООД.
Террасофт България ООД си запазва правото, по свое усмотрение, да променят или премахнат всякакви такива IP номера и адреси.4. Изпълнение

4.1 разследване на нарушения
Террасофт България ООД може да разследва всички докладвани нарушение на настоящото споразумение, добавените политики или всякакви жалби и предприема всякакви действия, които смята за подходящо и разумно при обстоятелство за защита на своите системи, съоръжения, клиенти и / или на трети лица.
Террасофт България ООД няма да достъпва или преглежда съдържанието на електронната поща или други подобни съхранени електронни съобщения на клиентите си, освен когато се изисква или разрешава от приложимото законодателство или съдебен процес.

4.2 Действия
Террасофт България ООД си запазва правото и намерението си да ограничи или да премахне от неговите сървъри всяко съдържание, което нарушава настоящото споразумение, добавките или друго неподходящо или потенциално нарушаващо правата на трето лице, или евентуално нарушение на закон.
В случай на забелязано/докладвано възможно нарушение от Вас на настоящото споразумение, добавка, всички свързани с тях политики и насоки, правата на трети лица или закони, Террасофт България ООД може незабавно да предприеме коригиращи действия, включително, но не само, (а ) издава предупреждения, (б) спиране или прекратяване на услугата, (в) за ограничаване или забрана на всяко и всички приложения на съдържанието хоствано на сървъри на Террасофт България ООД, и / или (г) изключване или премахване на всякакви хипертекст връзки към други уеб сайтове които потенциално излага Террасофт България ООД на гражданска или наказателна отговорност или обществени подигравка.
Политиката на Террасофт България ООД е за прекратяване акаунтите на повторните нарушители.
Изброените по-горе права на действие, обаче не задължават Террасофт България ООД да контролира или упражнява редакторски контрол върху информацията, която се предоставя за разпространение чрез услугите.
В случай Террасофт България ООД на коригиращи действия, поради нарушение, Террасофт България ООД не се задължава да възстанови всички такси, платени предварително.

4.3 Правила за оповестяване

За да се съобразят със законите и за да се предпазят системите и клиентите на Террасофт България ООД, или за гарантиране на целостта и функционирането на бизнес системите на Террасофт България ООД, Фирмата може да има достъп и да разкрива всякаква информация, която тя счита за необходимо, или целесъобразно, включително, без ограничение, потребителския профил (например, име, адрес на електронна поща и т.н.), IP адресиране и информация за трафика, история на използване, и съдържанието, пребиваващи на сървъри на Фирмата.
Террасофт България ООД също така си запазва правото да докладва на длъжностни лица, регулаторните органи, или други подходящи трети страни, всяка дейност, която тя заподозре в нарушаване закон или подзаконов акт.5. Отказ от гаранции

Вие приемате и се съгласявате, че Террасофт България ООД не упражнява контрол, както и не поема отговорност за съдържанието на информацията, преминаваща през хостинг сървърите на Террасофт България ООД, мрежови центрове и точки на присъствие, или в Интернет.
Всички извършвани услуги се изпълняват "КАКТО Е" И БЕЗ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, поради срив на сървърен хардуер или комуникационни системи.


e-commerce price conversion