Общи условия


Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта www.terrahost.org на Терасофт България ООД.


Террасофт България ООД се намира на адрес:
бул. Братя Бъкстон, Bl1, vh.3,
Красно село,
1618 София,
България
+359888476261

При достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уебсайта на Terrasoft Bulgaria Ltd. ако не приемате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Вашият" се отнася до вас, лицето, което има достъп до този уебсайт и приемане на Общите условия на Компанията. "Компанията", "Нашите", "Ние", "Нашите" и "Нас", се отнася към нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите, или за Клиента или ние самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за извършване процеса на нашето съдействие на клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност, или други средства, с изричната цел да отговори на нуждите на клиента по отношение на това на предоставянето на посочените от Компанията услуги / продукти, в съответствие с и приложимото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, изписването с главни букви и / или той / тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като препращащи към същите.

Бисквитки

Използваме използването на бисквитки. Използвайки уебсайта на Терасофт България ООД, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с политиката за поверителност на Terrasoft Bulgaria Ltd..

Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт за да се даде възможност на функционалността на тази област и лекота на използване за хората, които посещават. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Терасофт България ООД и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост всички материали за Terrasoft Bulgaria Ltd .. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://www.terrahost.org за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в тези условия.

Не трябва да:

 1. Препубликувате материали от https://www.terrahost.org
 2. Продавате, наемате, или подлицензирате материали от https://www.terrahost.org
 3. Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от https://www.terrahost.org

Преразпределете съдържанието от Terrasoft Bulgaria Ltd. (освен ако съдържанието не е специално създадено за преразпределение).

Хипервръзка към нашето Съдържание

 1. Следните организации могат да правят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:
  1. Държавни агенции;
  2. Търсачки;
  3. Нови организации;
  4. Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброят в директорията, могат да водят към нашия уеб сайт в същия начин, по който те хипервръзка към уеб сайтовете на други регистрирани фирми; и
  5. Акредитирани фирми в цялата система, с изключение на набиране на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове, и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзка към нашия уебсайт.
 1. Тези организации могат да водят връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайтове толкова дълго като връзката: а) по никакъв начин не подвежда; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързването сайт на партия.
 2. Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други заявки за връзки от следните видове организации:
  1. широко известни източници на информация за потребителите и / или бизнес като търговски камари, американската Автомобилна асоциация, AARP и Съюз на потребителите;
  2. dot.com сайтове на общността;
  3. асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително благотворителни сайтове,
  4. онлайн дистрибутори на директории;
  5. интернет портали;
  6. счетоводни, юридически и консултантски фирми, чиито основни клиенти са бизнеси; и
  7. образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако установим, че: (а) връзката няма да отразява неблагоприятно за нас или нашите акредитирани предприятия (например търговски асоциации или други организации не представляват присъщи подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа у дома да се свърже); (б) организацията няма незадоволителни данни при нас; (в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава отсъствието на Терасофт България ООД; и г) където link е в контекста на обща информация за ресурса или по друг начин съответства на редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, доразвиващ мисията на организацията.

Тези организации могат да правят връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайтове, стига да връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързващата страна сайт.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на csupport@terrahost.org . Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и / или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да направите връзка към нашия уеб сайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да направите връзка. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 1. Чрез използване на нашето фирмено име; или
 2. Чрез използването на единния локатор на ресурси (уеб адрес), към който е свързан; или
 3. Чрез използване на каквото и да е друго описание на нашия уеб сайт или материал, към който има връзка, което има смисъл в рамките на контекст и формат на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се използва логото на Terrasoft Bulgaria Ltd. или други произведения на изкуството за свързване без отсъствие на лиценз за търговска марка споразумение.

Iframes

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници или използвайте други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

Запазване на права

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или някои конкретни връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при такова искане. Ние също си запазва правото да изменя тези условия и условия и политиката си на свързване по всяко време. Като продължи за да направите връзка към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете каквато и да е връзка към нашия уебсайт или към която и да е свързана уеб страница, която е нежелана по някаква причина, можете да се свържете ни за това. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но нямаме задължение да го направим или да отговорим директно до вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите в уебсайтът се поддържа актуален.

Отговорност за съдържанието

Няма да носим отговорност или отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да обезщетите и ни защитавайте срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт. Върху никоя не може да се показват връзки страница на вашия уеб сайт или в контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да бъдат интерпретирани като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, нарушават по друг начин или защитават нарушението или друго нарушение на правата на трети страни.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всякакви гаранции, посочени от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и / или използването на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма:

 1. ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване в резултат на небрежност;
 2. ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или невярно представяне;
 3. да ограничим някой от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 4. изключете някой от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на настоящия отказ от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, като непозволено увреждане (включително небрежност) и за нарушение на законоустановените задължения.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите в него се предоставят безплатно, няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Информация за кредит и връзка

Тази страница с Общи условия е създадена в termsandconditionstemplate.com генератор. Ако имате за всякакви въпроси относно някой от нашите условия, моля свържете се с нас.


close window